Ceny

Hostovanie

Mini
2 € / mesiac
--- 100 MB priestor, e-mail, pop3, ftp, php, multimedia, subdomain {something}.con.sk

Medium
4 € / mesiac
--- Mini + 300 MB priestor, MySQL

Start kit CMS
5 € / mesiac
--- Medium + nainstalovane a predkonfigurovane CMS Joomla alebo FolderCMS

Start kit e-Shop
5 € / mesiac
--- Medium + nainstalovany a predkonfigurovany e-shop eCommerce

Start kit Photogallery
5 € / mesiac
--- Medium + nainstalovana a predkonfigurovana fotogaleria CPG

Start kit Forum
5 € / mesiac
--- Medium + nainstalovane a predkonfigurovane forum phpBB

Start kit Premium
8 € / mesiac
--- Medium + CMS, e-Shop, fotogaleria, forum

Vytvaranie webov a ich dizajn

xxx € --- Cena zavisi na rozsahu a specifikacii poziadaviek

Valid XHTML 1.0 Transitional Copyright © TeXo: con.sk, 2010 Lachky